Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.verheul-afbouw.nl. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aanbieden.

Identiteit van de ondernemer
Vestigingsadres:
Verheul Afbouw
Koddebeierlaan 22
3401GE IJsselstein

Contactpersoon: Marcel Verheul
Telefoonnummer: 0646275283 (Werkdagen 9.00 tot 17.00 uur)
E-mailadres: info@verheul-afbouw.nl
KvK-nummer: 58368256
BTW-identificatienummer: NL171069031B01

Intellectueel eigendom
Het gebruik van informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Verheul Afbouw is het niet toegestaan beeldmateriaal, tekst of andere materialen op deze website (her) te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Marcel Verheul van Verheul Afbouw.

Persoonsgegevens
Verheul Afbouw zal de gegevens, verkregen via het contactformulier of offerte formulier, uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Verheul Afbouw neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

Links
De site van Verheul Afbouw kan koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Verheul Afbouw geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

Inhoud website
Verheul Afbouw streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Wijzigingen
Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie hiervan op deze pagina.

© 2018 Verheul Afbouw | Alle rechten voorbehouden